Staj Programı

SnipeSec Yaz Staj Programı HakkındaSnipeSec Yaz Staj Programı’nın kapsamı, konvansiyonel staj programlarının ötesinde 2022’de KOBİ’lerimizin insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştırmak, lisans, yüksek lisans ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin istihdam edilebilirliklerini desteklemek üzere genişletilmiştir.

Program’a başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak (alan yetkinlik sertifikaları, CTF katılımları, bireysel/group proje çalışmaları, akademik/profesyönel alana ilişkin konferans veya çalıştay sunumları v.b.) akademik/mesleki yeterlilik puanları üzerinden hiçbir dil, din, ırk, cinsiyet ayrımcılığı gözetilmeksizin değerlendirilerek, programa kabul edilmektedir.

Staj başvuruları “SnipeSec Yaz Stajı Formu”’nun doldurulması ile yapılır. E-posta yoluyla doğrudan yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirilmeyecektir.

Staj başvurularına ilişkin kabuller, stajyer adaylarına e-posta yolu ile bildirilmektedir.

Staj Programına BaşvuruLütfen, yukarıda gösterilen ilgili alanları doldururken 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) kapsamında belirtilen “Özel Nitelikli Veri” sınıfına giren Kişisel Veri paylaşımı gerçekleştirmeyiniz. Detaylı bilgi için sizler için hazırladığımız SnipeSec KVKK Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.

Copyright 2021 SnipeSec | Tüm Hakları Saklıdır.