İleri Düzey Sızma Testi Eğitimi

İleri Düzey Sızma Testi Eğitimi

İleri Düzey Sızma Testi Eğitimi

Windows Server Yönetimi Eğitimi’nde katılımcıların,

A) Açık kaynak istihbaratı araçlarına (Shodan, Netcraft, WHOIS v.b.) uygulamalı şekilde kullanarak hakimiyet sağlaması,

B) Sızma testleri için aktif tarama araçlarını kullanarak elde edilen aktif tarama sonuçlarını inceleme ve anlamlandırmayı, 

C) Test süreçlerinde kullanılan zafiyet keşif araçlarını (Nmap, nikto, sqlmap, wpscan, nessus, netsparker v.b.) uygulamalı şekilde kullanarak yetkinlik kazanmaları,

D) Katılımcıların zafiyet keşiflerinden elde edilen bilgiler ışığında hedef sistemlerde zafiyeti sömürme (exploit) aşamalarına geçiş sağlamaları için çeşitli araçları (metasploit, msfvenom, post exploit, MITM, hashcat, crunch, local exploitation v.b.)uygulamalı olarak kullanabilmeleri ve yetkinlik kazanmaları,

E) Web tabanlı uygulamalar üzerinde zafiyet taraması yapabilmeyi ve çeşitli zafiyetlere ve konulara yönelik (XSS, OWASP,SQL injection, file inclusion v.b.) yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.


İleri Düzey Sızma Testi Eğitimi'ne katılmak için bizlerle irtibata geçebilirsiniz.

Copyright 2021 SnipeSec | Tüm Hakları Saklıdır.